O Gromadzie

33 Gromada Zuchowa „Łowcy Przygód” działa przy 13 Szczepie Drużyn Harcerskich i Zuchowych „Czarna Trzynastka” w Tenczynku. Na obecną chwilę liczy ona około 25 zuchów.

Historia

Gromada powstała we wrześniu 2011 roku. Początkowo działała ona jako Próbna Gromada Zuchowa, jednakże już w kwietniu 2012 roku udało się zamknąć okres próbny z wynikiem pozytywnym, nadać numer i nazwę. Od początku istnienia Gromady funkcję drużynowej sprawowała druhna Agnieszka Piórko, a przybocznym był druh Szymon Korzeniowski. Na przełomie roku 2014 i 2015 jego rolę przejęła druhna Gabriela Kołacz. Podczas zimowiska w 2016 roku, po prawie 4,5 roku, na funkcji drużynowej nastąpiła zmiana – dotychczasowa przyboczna druhna Gabrysia Kołacz przejęła obowiązki dowodzenia Gromadą od druhny Agnieszki Piórko. Jedną z pierwszych decyzji nowej drużynowej było mianowanie na przyboczną druhnę Magdalenę Piwowarczyk. Przez okres działalności Gromady udało się wychować kilkanaścioro zuchów, którzy uzupełnili szeregi 44 Drużyny Harcerskiej „Orliki”, a następnie 49 Drużyny Starszoharcerskiej „Wenedowie”.

Miejsce działania

Miejsce, gdzie odbywają się zbiórki, tj. harcówka „Łowców Przygód”, mieści się przy Ośrodku Zdrowia w Teczynku, niedaleko szkoły podstawowej i biblioteki. Miejscem działania Gromady jest ww. szkoła należąca do Zespołu Szkół im. Władysława Jagiełły w Tenczynku, jednakże jesteśmy otwarci na wszystkie zuchy wyrażające chęć przynależności do 33 GZ.

Zbiórki Gromady

Bieżące informacje na temat zbiórek znajdują się na głównej stronie.

Administracja strony

Administracją strony zajmuje się Kadra Gromady, w razie pytań zachęcamy do kontaktu mailowego.